• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái
Thông tin chi tiết:
Phạm Xuân Lan
Họ và tên Phạm Xuân Lan
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục THCS