• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái
Thông tin chi tiết:
Phan Xuân Hoàng
Họ và tên Phan Xuân Hoàng
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo dục thường xuyên