• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Đưởng
Họ và tên Nguyễn Xuân Đưởng
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Tài chính - nhân sự