• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục Bác Ái tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL và GV cấp Tiểu học chuẩn bị năm học 2021-2022

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị hoạt động, giáo dục của nhà trường, đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Sở GDĐT Ninh Thuận về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL và GV cấp Tiểu học chuẩn bị năm học 2021-2022 (theo công văn số 1878/SGDĐT-NVTH ngày 18/8/2021). Ngày 26/8/2021 có 71 người là cán bộ quản lý, tổ khối trưởng các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT Bác Ái đã tham gia tập huấn trực tuyến. Trong qua trình tập huấn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Bác Ái tổ chức tất cả 5 điểm cầu tại các trường như Phước Đại B; Ngô Quyền; Võ Thị Sáu; Phước Trung B và Phòng GDĐT.

Theo kế hoạch đợt tập huấn này Sở GDĐT sẽ tổ chức các nội dung:

  1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà trường và kế hoạch chuyên môn cấp Tiểu học. Với đối tượng là chuyên viên phụ trách tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tổ, khối trưởng chuyên môn các trường tiểu học trong toàn tỉnh. Thời gian: 02 ngày; từ ngày 26/8 – 27/8/2021.
  2. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc thiểu số. Với đối tượng là chuyên viên phụ trách cấp tiểu học, hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp 3, giáo viên dự khuyết dạy lớp 3 của các trường tiểu học có học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thời gian: 01 ngày (30/8/2021).
  3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về tài liệu giáo dục an toàn giao thông Với đối tượng là chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học, hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán trong các cơ sở giáo dục có cấp Tiểu học trên địa bàn tỉnh. Thời gian: 01 ngày (31/8/2021).
  4. Tập huấn dạy SGK lớp 2 (môn Tiếng Việt lớp 2-Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”) và Tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1 năm học 2021- 2022. Với đối tượng là cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022. Thời gian tập huấn: 02 ngày; từ ngày 10/9-11/9/2021.

Một số hình ảnh tại các điềm cầu.

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Trần Minh Trừ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết