Wednesday, 06/07/2022 - 04:58|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2020- 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 17/11/2021, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến gồm 33 điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Cấn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã.

Báo cáo tổng kết năm học nêu: Năm học 2020-2021 là năm học có nhiều biến động, khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực cố gắng trong việc ứng phó với những thay đổi và hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm học. Ngành giáo dục - đào tạo đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân và xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Kết thúc năm học 2020-2021, toàn huyện có 31 trường mầm non, phổ thông (giảm 01 trường so với năm học 2019-2020), 6.932 học sinh. Két quả giáo dục được xác định như sau:

* Giáo dục mầm non

- Tổng số trường MN, MG: 09 trường (không tăng không giảm so với năm học 2019 - 2020).

- Tổng số nhóm/lớp: 90 nhóm/lớp, trong đó: 05 nhóm trẻ và 85 lớp MG (so với năm học trước tăng 07 nhóm/lớp), riêng lớp MG 5 tuổi: 34, giảm 01 lớp so với năm học trước.

- Toàn huyện huy động được: 2074 trẻ ra lớp, đạt tỷ lệ: 62,8% dân số trong độ tuổi, đạt 109,1% so với chỉ tiêu huyện giao; trong đó: Trẻ Nhà trẻ: 101 trẻ, đạt tỷ lệ: 8,3%, trẻ MG: 1973 trẻ, đạt tỷ lệ: 91,97% dân số độ tuổi, riêng trẻ MG 5 tuổi: 706 trẻ, đạt tỷ lệ: 97,9%.  

* Giáo dục tiểu học

Toàn huyện có 14 tiểu học, 01 trường liên cấp TH-THCS, 07 điểm trường lẻ. 100% trường dạy học 7-8 buổi/tuần; Số lớp 163; số học sinh 3557; HSDT 3290, tỉ lệ 92,39%, nữ 1756, tỉ lệ 49,31%; Duy trì sĩ số 3561, tỉ lệ 100%; Có 14 trường tổ chức dạy tiếng Anh và 01/16 trường tổ chức dạy môn Tin học.

Cuối năm học có 3424/3561 em hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỉ lệ 96,2%; có 623/623 em Hoàn thành chương trình tiểu học, tỉ lệ 100 %. - Tổng số học sinh xét là

* Giáo dục THCS

Các trường THCS trong toàn huyện đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh theo từng chủ đề, chủ điểm, các hoạt động của tổ chức đoàn - đội, các bộ môn văn hoá - đặc biệt là môn GDCD có tích hợp các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,...

Phòng GD đã chỉ đạo 100% các trường THCS xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với sự phát triển năng lực học sinh; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chương trình, nề nếp dạy và học; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, các chuyên đề về trải nghiệm sáng tạo; tổ chức thi và kiểm tra chất lượng cùng với việc đánh giá học sinh được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Bộ và Sở GDĐT. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là học sinh giỏi lớp 9 được chú trọng. Chất lượng đại trà từng bước được nâng cao.

Toàn huyện có 08 trường trong đó có 02 trường liên cấp. Số trường đạt chuẩn Quốc gia: 03 trường. Số lớp 52 lớp; Đầu năm học: 1.378 học sinh nhưng đến thời điểm cuối còn 1.297 học sinh, bỏ học 81 học sinh so với đầu năm học, tỷ lệ 5,87%. Kết thúc năm học có 1.279/1.297 em lên lớp thẳng; có 242/242 em tốt nghiệp THCS.

Năm học 2020-2021 tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Công tác truyền thông được đẩy mạnh; chất lượng phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc; kỷ cương, nền nếp được giữ vững, dân chủ trường học được tăng cường; công tác an toàn, an ninh trường học, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường được triển hai hiệu quả; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, nhất là chất lượng mũi nhọn; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông được tiếp tục đẩy mạnh; công tác xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh; cơ sở vật chất trường, lớp được quan tâm đầu tư xây dựng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với những thành tích đạt được trong năm học, Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành đã bình xét, đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen của UBND huyện; Chiến sỹ thi đua cơ sở.

* Một số khó khăn, hạn chế, tồn tại:

Do khó khăn về nguồn lực, việc xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia ở một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ; việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường học hiệu quả chưa cao; một số trường mầm non chưa đảm bảo diện tích đất theo quy định; việc thu, chi và công khai tài chính ở một số đơn vị chưa đúng quy trình quy định.

Năng lực, trách nhiệm của một số cán bộ quản lý trường học còn hạn chế, chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo đổi mới. Ý thức tự học, tự bồi dưỡng và việc ứng dụng CNTT, kỹ thuật dạy học tiên tiến trong dạy học của một bộ phận giáo viên còn chưa cao.

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nề nếp, chất lượng dạy học và giáo dục; một số nội dung, chương trình, hoạt động giáo dục không được triển khai; việc dạy học trực tuyến, qua truyền hình còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả hạn chế do khả năng ứng dụng CNTT của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của học sinh, hạ tầng mạng Internet chưa đảm bảo; ý thức tự học của một bộ phận học sinh chưa cao, ….

Tại hội nghị, Ngành GDĐT đã nêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022. Theo đó, đã xác định  các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học

4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học

6. Đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục và đào tạo

7. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

8. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, hợp tác quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Cấn Thị Hà, đã ghi nhận, biểu dương những thành tích cùng sự cố gắng của ngành giáo dục trong năm học qua. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy, học tập nhưng toàn ngành đã đổi mới, sáng tạo để thích ứng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục. Mạng lưới, quy mô giáo dục ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và xây dựng xã hội học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin toàn ngành được nâng cấp, cải thiện...

Đồng chí Cấn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, toàn ngành cần tiếp tục linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh luôn xác định quan điểm "sống chung với đại dịch". Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các trường cần xây dựng phương án giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế, không bị động, không để dịch bệnh ảnh hưởng tới tiến độ giảng dạy, học tập... Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa. Quyết tâm thực hiện tốt việc phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phải luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Mỗi cơ sở giáo dục phải không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để xây dựng “thương hiệu”, trở thành địa chỉ giáo dục chất lượng, tin cậy.

 

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Sâm trao Cờ thi đua xuất sắc cho các trường dẫn đầu các cụm thi đua

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo huyện đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị dẫn đầu các cụm thi đua: Trường  PTDTBT TH-THCS Ngô Quyền; Trường PTDTBT TH Phước Đại A; Trường TH Phước Tân B và trường MN Phước Đại.

Đồng chí Cấn Thị Hà, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021

UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Phòng GDĐT Bác Ái

Tháng 11 năm 2021


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết