Wednesday, 06/07/2022 - 04:58|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Năm học 2021-2022, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 09-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học,vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVD-19; Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 và Công điện số 1238/CĐ-TTg ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 với tình hình thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19 tập trung các nội dung như sau:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó dịch COVID-19 dự báo còn kéo dài và diễn biến phức tạp; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học; đồng thời, chủ động triển khai các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản, giảm tải trong chương trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, thực hiện phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, cuối năm, thi tuyển sinh phù hợp với tình hình dịch COVID-19 kéo dài, nhất là những địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn, chia sẻ, động viên tinh thần vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, bảo đảm công bằng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi có dịch và không có dịch, đặc biệt lưu ý đối tượng là học sinh nghèo trong vùng có dịch. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp không tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hoặc các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành kế hoạch năm học, nhưng phải đảm bảo chất lượng giáo dục. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non, tập trung phối hợp hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp; việc tổ chức tiết học, giờ học tránh quá căng thẳng hoặc hình thức, hời hợt, đặc biệt lưu ý phương châm học tập “học mà chơi, chơi mà học” đối với học sinh cấp tiểu học và những tác động tiêu cực đối với sức khỏe, tâm sinh lý học sinh khi phải tiếp xúc với thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại, ti vi. Huy động các nguồn lực tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, kinh phí, điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình khi học sinh không thể đến trường do phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội. Rà soát, cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người học, đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các cấp học, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, trong đó:

          a) Triển khai Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4255/KH-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, khuyến khích thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

b) Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo chất lượng, nhất là đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022; chuẩn bị triển khai thực hiện dạy môn Tin học và Ngoại ngữ bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2022-2023. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các môn học và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 phục vụ năm học 2022-2023. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học. Đảm bảo kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập,

c) Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 theo các nhiệm vụ, giải pháp tại Công văn số 3022/UBND-VXNV ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 4556/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3981/KH-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu thị trường lao động; kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

3. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên. Tăng cường xây dựng văn hóa học đường Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng thời xây dựng giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch COVID-19 kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt khi chưa triển khai tiêm vắc-xin được cho lứa tuổi học sinh; phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác giám sát y tế trong trường học, xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học sinh. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trong ngành Giáo dục.

5. Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) theo Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh[1]; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận. Triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát biên chế thừa, thiếu giáo viên từng cơ sở giáo dục, cấp học, từng môn học gửi Sở Nội vụ để thẩm định làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ biên chế theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học hợp lý, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch[2] của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ; khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, không để em nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

7. Triển khai chuyển đổi số trong giáo dục gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học; xây dựng nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung, phát triển nguồn học liệu điện tử, hệ thống bài giảng chuẩn hóa chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng khả năng tự học cho học sinh. Rà soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến; thực hiện kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, phát phiếu học tập nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học nhất là đối với học sinh tiểu học, học sinh các lớp học theo sách giáo khoa mới. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp tổ chức, quản lý dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của phương thức này.

8. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành; kết quả triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, Nhân dân chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình đã có những giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài.

9. Tổ chức thực hiện

  a) Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 theo Chỉ thị này và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó chủ động tham mưu điều chỉnh Khung kế hoạch năm học 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học; đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, kịp thời chỉ đạo.

 - Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông trong toàn ngành, tới các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cần nêu cao tinh thần chống dịch “mình vì mọi người, mọi người vì mỗi người” thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch với thông điệp “tất cả vì tương lai con em chúng ta”. Hướng dẫn các gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thời gian học trực tuyến. Quan tâm đến các đối tượng học sinh gặp khó khăn trong việc học trực tuyến để có phương án bố trí hỗ trợ thích hợp, có giải pháp hỗ trợ học sinh, giáo viên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trong vùng có dịch không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”; phối hợp, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ phương tiện học tập cho các em; các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đường truyền, miễn giảm cước cho học sinh, sinh viên và giáo viên; tham mưu thực hiện tiếp nhận, chuyển trường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong trường hợp gia đình thay đổi địa bàn sinh sống do tác động của dịch COVID-19.

b) Sở Y tế

- Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch cho giáo viên, học sinh, sinh viên và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (đối tượng dưới 18 tuổi) sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thực hiện rà soát, ưu tiên tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong việc tăng cường kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

  c) Sở Thông tin và Truyền thông

  - Hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến; tham mưu  đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

  - Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố cùng các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh kịp thời theo dõi đưa tin tuyên truyền sâu rộng về kết quả đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo, truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục tăng cường truyền thông những cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu trong và ngoài ngành Giáo dục đã nỗ lực, chăm lo sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nâng chất lượng đường truyền, có chính sách ưu đãi để phục vụ dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục; hỗ trợ các nhà trường, học sinh, giáo viên tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, an toàn, dễ sử dụng; xem xét miễn giảm hỗ trợ giá cước viễn thông, truy cập Internet cho học sinh vùng khó khăn để học trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tham gia kêu gọi, huy động hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong vùng có dịch, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục trực tuyến, giáo dục từ xa.

d) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường truyền thông, tuyển sinh trực tuyến; đẩy mạnh đào tạo trực tuyến ở những ngành nghề phù hợp.

- Tham mưu việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với tình hình dịch bệnh.

e) Sở Nội vụ

- Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, qua kết quả rà soát biên chế thừa, thiếu giáo viên từng cơ sở giáo dục, cấp học, từng môn học; Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ biên chế theo quy định; đồng thời, phối hợp hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định số lượng biên chế được giao.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

h) Sở Xây dựng

Tăng cường kiểm tra, giám sát quy hoạch xây dựng gắn với không gian xây dựng trường học phù hợp; quy hoạch trường học phải có tầm nhìn xa, hiện đại.

i) Công an tỉnh

Chủ động tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng mạng Internet tuyên truyền thông tin xấu, độc gây ảnh hưởng tư tưởng, hành vi của giáo viên, học sinh, sinh viên. Phối hợp ngành Giáo dục đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục.

  k) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; thực hiện cho vay người sử dụng lao động trong ngành giáo dục để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định; triển khai chính sách hỗ trợ cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

l) Đài Phát thanh và Truyền hình

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thu phát sóng bài giảng các môn học, lớp học, cấp học trên truyền hình địa phương; tiếp sóng, phát lại các bài giảng từ Đài Truyền hình Việt Nam bảo đảm diện bao phủ tốt nhất để học sinh học tập trong thời gian có dịch để học sinh, sinh viên các cấp học có thể được học tập đầy đủ các môn học theo chương trình giáo dục, đào tạo.

m) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, phưng, thị trấn chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; triển khai kịp thời các phương án dạy học theo hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

- Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm môi trường giáo dục, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng cường công tác giám sát y tế trong trường học và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, kịp thời xử lý không để dịch bệnh lây lan.

- Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ đảm bảo không học sinh nào không được đến trường sau dịch COVID-19 vì khó khăn, giảm bớt khó khăn cho giáo viên bị ảnh hưởng do trường học bị đóng cửa, nhất là giáo viên thuộc hệ thống các trường tư thục mầm non. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia quản lý con em, hỗ trợ con em trong việc học trực tuyến, học trên truyền hình; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ phương tiện học tập cho các em, nhất là những gia đình đặc biệt khó khăn.

  n) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, kêu gọi quyên góp, ủng hộ và huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trang thiết bị phục vụ việc học trực tuyến và huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tay đồng hành, đồng thuận cùng ngành Giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

  Dự báo dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, để tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, chất lượng và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách, giải quyết các khó khăn trong giáo dục, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

           Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong toàn ngành giáo dục, vượt mọi khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022; làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

[1] Triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

[2] Ban hành kèm theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết