Sunday, 17/10/2021 - 13:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEDSIDE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÁC ÁI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

Được sự đồng ý của các cấp chính quyền ngày 23/5/2018 Trường TH Phước Bình C long trọng tổ chức Lễ Tổng Kết năm học 2017 - 2018.

Tại buổi lễ đ/c Nguyễn Thị Chuyên đã báo cáo tổng thể lại những thuận lợi và khó khăn mà nhà trương đã gặp phải trong năm học qua như:

        - Được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã có hiệu quả nhất định để giúp nhà trường cả về sự chỉ đạo, sự đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị…giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

       - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động. : Sân điểm trường thôn Bacrây 2 chưa được bê tông hóa

       - Nhận thức của gia đình học sinh đã có sự quan tâm hon đến việc học tập của con em….

      - Dân cư sống rải rác đặc biệt là ở thôn Bậc rây 2 do đó việc tạo điều kiện cho các em đi học chuyên cần chưa được chú trọng thường xuyên dẫn đến học sinh nghỉ vắng học cách nhật còn tồn tại.

     - Cơ sở vật chất và thiết bị chưa đầy đủ chưa đảm bảo và không đủ đáp ứng phục vụ cho dạy và học tốt, nhà công vụ và đồ dung có nhưng chưa đầy đủ; hệ thống nước sinh hoạt phục cho sinh hoạt không thường xuyên …..

                        (Đ/c Phạm Văn Hoa - Tĩnh Ủy viên, BT huyện Ủy huyện Bác Ái tặng hoa cho nhà trường trong buổi Lễ tổng kết năm học 2017-2018)

Bên cạnh đó đ/c Nguyễn Thị Chuyên cũng nhấn mạnh một số thành tựu mà trường đã đạt được như:

    Thực hiện tốt việc Tổ chức quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, Quyết định của tỉnh, của huyện, của ngành về nhiệm vụ năm học, nhất là việc quán triệt Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 243-CTr/HU ngày 08/4/2014 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04/6/2013 của UBND huyện về Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục huyện giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND huyện về đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo tạo sự đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Bác Ái năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện về xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện

     Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển sự nghiệp GD&ĐT đã quan tâm giúp nhà trường nhiều mặt đặc biệt là việc tuyên truyền vận động học sinh ra lớp: Ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo phù hợp mang lại kết quả cho năm học...

     Quy mô hệ thống giáo dục.toàn trường đầu năm có 197 so với chỉ tiêu huyện giao  195, đạt tỉ lệ là 101% 

- Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp  197/195 đạt tỉ lệ là 101% em so với chỉ tiêu giao (số học sinh, tăng 2 em ).  

- Số học sinh bỏ học giữa chừng trong năm học không còn tồn tại so với năm học liền trước không.

- Các giải pháp để duy trì sĩ số học sinh, học sinh đi học chuyên cần;

   Nhà trường sử dụng rất nghiều cùng một lúc các giải pháp để duy trì sĩ số học sinh như tham mưu, tuyên truyên vận động, giao cho từng cá nhân tập thể vận động từng em, khuyến khích thi đua, kết hợp cùng đội chiếu bong của tỉnh hàng tháng chiếu phim tuyên truyền, kết nghĩa giao lưu sinh hoạt vui chơi giải trí , tổ chức tham vấn phụ huynh….

  Việc sắp xếp quy mô trường, lớp trong năm học. phù hợp hiệu quả  

   Kết quả duy trì phổ cập GD đúng theo kế hoạch

 Các điều kiện đảm bảo cho giáo dục:

- Xây dựng CSVC- Thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nhà trường lên kế hoạch, tham mưu các cấp tu sửa phòng học, mua sắm các thiết bị cần thiết, đảm bảo đủ sách vở viết cho học sinh và các thiết bị tối thiều phục vụ cho dạy và học

- Tỉ lệ phòng học đủ 1 phòng/1 lớp cho 2 buổi/ ngày ; các phòng chức năng; văn phòng  tuy chưa được đàu tư nhưng nhà trường bố trí tận dụng các phòng học còn trống củ để làm việc đảm bảo cho hoạt động . 

- Tỉ lệ phòng học kiên cố 5/10 đạt 50%,

- Các công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch có nhưng chưa được đảm bảo hợp vệ sinh, tuy nhiên nhà trường vận tận dụng và duy trì, bên cạnh đó từng bước tham mưu với các cấp để có kế hoạch tu sửa cho thời gian tới....

- Công tác đầu tư, sử dụng, quản lý CSVC, thiết bị dạy học có hiệu quả mặc dậu còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã khắc phục để sử dụng có hiệu quả cho công tác giáo dục tương đối tốt; Việc xây dựng cảnh quan trường, lớp trong năm học đả được chú trọng ngay từ khi lập kế hoạch đến khi thực hiện, tuy nhiên do thời tiết nắng hạn nên môi trường xanh của kế hoạch còn chưa tốt....

   Công tác xây dựng đội ngũ:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường 22/11 nữ, trong đó biên chế 19/.10 nữ  hợp đồng 3/1 nữ,  tỉ lệ giáo viên là 1.4 /lớp; Số giáo viên dôi dư: không; Số giáo viên thiếu: 1(GV TD)

- Chất lượng giảng dạy: Tỉ lệ giáo viên có trình độ chuẩn 50 % trên chuẩn về trình độ đào tạo ; tỉ lệ giáo viên dạy giỏi, khá:  50%%: Thông qua đánh giá thao giảng ở cấp trường); Việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy từng bước được áp dụng có hiệu quả tốt.

- Công tác tự học, tự bồi dưỡng và viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo  viên đã có những thay đổi và áp dụng vào thực tiễn cho việc dạy và học của lớp..

- Thực hiện  quy chế chuyên môn, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước; kết quả thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Các giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng đội ngũ :

Ngay từ đầu năm nhà trường tiến hành cho đăng kí và bàn giao chất lược công việc cho từng thành viên, tổ chức cho đăng kí thi đua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra chấn chỉnh và đánh giá, tổ chức tập huấn và khuyến khích các giáo viên tự học tự nâng cao tay nghề bằng nhiều hình thức.

             (Đ/c Phạm Xuân Lan- Phó phòng GD&ĐT huyện Bác Ái tham dự buổi Lễ tổng kết cùng nhà trường)

      Phong trào xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập:

- Sự phối, kết hợp giữa các đoàn thể, phụ huynh học sinh và nhân dân với nhà trường trong việc tham gia quản lý, giáo dục học sinh; huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số HS đến trường (công tác phối hợp gia đình nhà trường – xã hội).

- Tham gia xây dựng CSVC nhà trường, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

- Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được lồng ghép và thực hiện có hiệu quả....

      Chất lượng giáo dục .

  - Các giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục :

  Tổ chức quán triệt, phát động thi đua,theo dõi chấn chỉnh và ghi nhận kết quả . tăng cường kiểm tra, điều chỉnh cho phù hợp các phương pháp dạy và học phù hợp thực tế.

-  Chất lượng giáo dục đại trà

-  Kết quả xếp loại phẩm chất  tỷ lệ đạt 107 100%

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

75

16

13

16

16

14

 - Đạt

117

14

32

25

20

26

 - Cần cố gắng

5

 

 

5

 

 

Tự tin trách nhiệm

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

74

15

13

16

16

14

 - Đạt

123

15

32

30

20

26

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Trung thực, kỷ luật

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

80

16

13

16

16

19

 - Đạt

117

14

32

30

20

21

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

91

17

13

24

16

21

 - Đạt

106

13

32

22

20

19

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

- Kết quả xếp loại năng lục đạt đạt tỷ lệ 89.8% (, Tăng 1.8%  so với năm học liền trước (88%) 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

74

15

13

17

15

14

 - Đạt

118

15

32

24

21

26

 - Cần cố gắng

5

 

 

5

 

 

Hợp tác

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

73

16

13

16

15

13

 - Đạt

124

14

32

30

21

27

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

197

30

45

46

36

40

Chia ra: - Tốt

68

14

13

16

15

10

 - Đạt

123

12

30

30

21

30

 - Cần cố gắng

6

4

2

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

197

30

45

46

36

40

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

177

26

40

37

34

40

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

20

4

5

9

2

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

20

4

5

9

2

 

Khen thưởng

61

9

13

11

16

12

- Giấy khen cấp trường

61

9

13

11

16

12

 - Giấy khen cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

- Số học sinh học Tiếng Anh từ khối lớp 3- lớp 5 là 122 em; Chất lượng đạt:

Ngoại ngữ

122

 

 

46

36

40

Chia ra: - Hoàn thành tốt

41

 

 

16

14

11

 - Hoàn thành

81

 

 

30

22

29

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cho môn toán và Tiếng việt cho học sinh .

(Đ/c Katơr Quỳnh - P.BT xã Phước Bình trao quà chia sẽ niềm vui cùng nhà trường)

Đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học (các môn văn hóa; TDTT); kết quả đạt được ở các kỳ thi:

Trong năm học qua nhà trường đã thực hiện tương đối tốt về phát triển mạng lưới trường lớp, duy trì 100% số lớp học hai buổi/ ngày,học sinh , việc tổ chức rèn luyện phù đạo cho học sinh chưa đạt về năng lực bồi dưỡng học sinh khá giỏi luôn được các giáo viên thực hiện tốt.

Phong trào TDTT, giáo dục trong HĐGDNGLL và các câu lạc bộ duy trì tương đối tốt 

    Đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao theo chủ đề, chủ điểm trong năm học (chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, ngày truyền thống của ngành, ngày kỷ niệm thành lập trường...).

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, quê hương qua các cuộc thi, hội thi, tham quan, đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động tương trợ, nhân đạo thông qua các chủ điểm, chủ đề các tháng hoạt động tích cực có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng....     

                                                   ( Tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5)

   Đánh giá công tác kiểm tra, chỉ đạo cơ sở giáo dục:

- Việc xây dựng lực lượng kiểm tra của đơn vị theo quy định và theo kế hoạch ngay từ đầu năm học...

- Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra nội bộ trường học và kết quả kiểm tra trong năm học được  thực hiên tốt, có hiệu quả và tác động tích cực đến hiệu quả giáo dục và đi vào nề nếp trong công tác dậy và học của đơn vị. .

- Đánh giá công tác quản lý qua kết quả kiểm tra:  

 Qua những  hạn chế và thành tựu đã đạt được thì đồng chí Nguyễn Thị Chuyên - HT, BTCB trường học cũng đã đề ra phường hướng cho năm học tới cụ thể như sau:

     Phương hướng chung

- Năm học 2018-2019 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2020; năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát trin Giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1cũng như duy trì phong trào và giử chuẩn PCGDĐĐTTH và từ nay cho tới khi đó các tiêu chẩn được rà soát và xây dựng cho từng tiêu chí.năm học tới

     Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm học 2018-2019

   - Nhiệm vụ: Thực hiện tốt các chỉ tiêu về tuyển sinh,chất lượng giáo dục và giáo dục THĐĐT, các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gai đoán, mức chất lượng tối thiểu và các chỉ tiêu của hội nghị công chức đề ra.

 - Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo một cách toàn diện và phù hợp với thực tế của địa phương:

 -  Đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo đúng quy chế.

 -  Rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp cho phù hợp  

 -  Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo vị trí việc làm của đề án.

 - Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính và tăng nguồn lực đầu tư giáo dục và huy động xã hội hóa giáo dục tại địa phương.

   Giải pháp:

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vận động, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác đưa ra các chỉ tiêu thực hiện cụ thể của các vị trí chức trách nhiệm vụ  cá nhân, ban ngành và đoàn thể.

 - Phân công công việc và giao trách nhiệm ngay từ đầu năm

 - Thực hiện công tác kiểm tra giám sát và chấn chỉnh theo tháng, quý, kì, năm; Nghiêm khắc xử lí khi có sai phạm xảy ra

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời để thúc đ6ỷ công việc thực thi hiệu quả đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa để xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

      Trong buổi tổng kết đ/c Nguyễn Thị Chuyên cũng đã có những kiến nghị và đề xuất tới các cấp chính quyền như:

        1. Với  UBND tỉnh, UBND huyện:

       Quan tâm hơn nữa về các chế độ chính sách giúp cho đời sống nhà giáo nơi vùng cao đỡ vất vả giảm bớt khó khăn để yên tâm cống hiến cho giáo dục ở vùng khó khăn  được lâu dài, bền vững.

Đầu tư tu sửa và xây dựng các phòng chức năng:

- Cho điểm trường Bac rây 2: Làm nhà vệ sinh và sửa sang quét vôi lại các phòng học,

- Cho điểm trường Bac rây 1: Cải tạo làm lại sân trường, làm nhà vệ sinh cho học sinh, mở rộng diện tích sân trường và xây dựng các phòng chức năng..

       2.  Với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Cần quan tâm tạo cơ họi cho các truong trong tỉnh giao lưu đi tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế trong huyện, tỉnh và ngoài tỉnh...

Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để có phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBQL và giáo viên cốt cán.

Quan tâm hơn nữa để có được đầu tư và tranh thủ các nguồn của các dự án để hỗ trợ về CSVC, TTB dạy và học cho các trường để đáp ứng nhu cầu chất lượng cho giáo dục vùng cao./.

                                                      (Nguồn: Báo cáo tổng  Trường TH Phước Bình C năm học 2017-2018).

                                                                                                                              Đưa tin: hoangthe.


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết